_DSC8999-Pano
Büyükbaş Yem Grubu
MHA Kuzu Buzağı Yemi
MHA Besi Yemi
MHA Sığır Süt Yemi
MHA Özel Sığır Süt Yemi

Kuzu Buzağı Başlangıç Yemi

Yeni doğan buzağıların 1.-12. Hafta arasındaki beslenmelerinde, sütten kesilme dönemlerinde kullanılan karma bir yemdir.

 • Buzağıların sağlıklı bir şekilde sütten kesilmesini sağlar,
 • Yaşama gücünde artış sağlar.
 • Rumen gelişimini hızlandırır.
 • Yüksek düzeyde korunmuş (by-pass) protein içerir.
 • Buzağı ishallerini önlemede etkilidir.
 • Hızlı bir boylanma ve ağırlık artışı sağlar.
 • Sütten kesilme döneminde  yeterli yem tüketilmesine olanak sağlamak amacı ile, özel premiksler ile desteklenmiştir.
 • 8mm çapında pelet ve toz şeklindedir.
 • Bu ürünümüz 25 kg’lık çuvallar ile satılmaktadır.

Dana Kuzu Besi Yemi

Besi geliştirme döneminde kısa sürede yüksek oranda canlı ağırlık artışı sağlayan özel bir yemdir. Yüksek verim olanağı sağlamak amacı ile optimal rasyon ile formüle edilmiş, yüksek oranda protein, vitamin ve mineral içeren özel bir yem çeşididir.

 • Hedeflenen sürede maksimum canlı ağırlık artışı sağlar.
 • Yüksek sindirilebilirliği olan dengeli bir rasyona sahiptir.
 • Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı yüksektir.
 • Yoğun besiye bağlı sindirim sistemi ve ayak hastalıklarının oluşumunu engeller.
 • Hızlı büyüme ve kas gelişimi sağlar.
 • 8 mm çapında pelet ve toz şeklindedir.
 • Bu ürünümüz 25 kg’lık çuvallar ile satılmaktadır.

Sığır Süt Yemi

Yüksek düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerde buzağılamadan itibaren erken laktasyon döneminde kullanılabilen ve uzun süreli pik dönemi sağlayan bir yemdir.

 • Yüksek verimli sağmal ineklerin ihtiyacı olan enerji, protein, vitamin ve mineral bakımından dengeli bir rasyona sahiptir.
 • Yüksek düzeyde korunmuş (by-pass) protein içerir.
 • Süt ineklerinin uzun süre pikte kalmasını sağlar.
 • Lezzetli ve iştah açıcıdır. Bu özelliği sayesinde doğumdan sonra düşük miktarda olan kuru madde alımını yükseltir.
 • Mısır silajı gibi yüksek enerji içeriğine sahip, kaba yemlerin yoğun kullanıldığı işletmeler için ideal bir süt yemidir.
 • Pelet olması nedeniyle kullanımı kolaydır, yemden yararlanmayı yükseltir ve yem israfını önler.
 •  
 • 8 mm çapında pelet şeklindedir.
 • Bu ürünümüz 25 kg’lık çuvallar ve dökme şekilde satılmaktadır.

Özel Sığır Süt Yemi

Yüksek düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerde uzun süreli pik dönemi sağlayan özel içeriğe sahip karma bir yemdir.

 • Yüksek verimli sağmalların ihtiyacı olan enerji, protein, vitamin ve mineral bakımından dengeli bir rasyona sahiptir.
 • Yüksek düzeyde korunmuş (by-pass) protein içerir.
 • Süt ineklerinin uzun süre pikte kalmasını sağlar.
 • Kaba yemlerin yoğun kullanıldığı işletmeler için ideal bir süt yemidir.
 •  Pelet olması nedeniyle kullanımı kolaydır, yemden yararlanmayı yükseltir ve yem israfını önler.
 • 8mm çapında pelet şeklindedir.
 • Bu ürünümüz 25 kg’lık çuvallar ve dökme şekilde satılmaktadır.