MHA Küçükbaş
Küçükbaş Yem Grubu

Faaliyet AlanlarıYem SanayiKüçükbaş Grubu

MHA Besi Yemi
MHA Koyun Keçi Süt Yemi

Dana Kuzu Besi Yemi

Besi sığırları için özel olarak formüle edilmiştir. Zengin hammadde içeriği ve protein, vitamin ve mineraller açısından özel rasyonlar ile formüle edilmiş ile tüm besi periyodu süresince kullanılabilecek özel karma bir yemdir.

 • Geç sütten kesilip az yem tüketmiş zayıf kuzuları kısa zamanda kesim ağırlığına gelmesini sağlar.
 • Sindirilebilirliği yüksek ham maddelerden üretilmiştir.
 • Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı yüksektir.
 • Asidoz ve ayak problemleri riskini azaltır.
 • Enerji, protein ve vitamin mineraller gibi tüm besin öğeleri bilgisayar ortamında dengelenmiştir.
 •  Pelet olması nedeniyle kullanımı kolaydır, yemden yararlanmayı yükseltir ve yem israfını önler.
 • Kullanılması ve depolanması elverişli bir yem olup, karıştırmaya gerek yoktur.
 •  
 • 8mm çapında pelet ve toz şeklindedir.
 • Bu ürünümüz 25 kg lık çuvallar ile satılmaktadır.

Koyun Keçi Süt Yemi

Sağmal koyunların beslenmesinde kullanılan ve ihtiyaçları olan protein, vitaminler, mineraller ve enerjiyi yeterli miktarda içeren karma bir yemdir. Keçi ve koyunlarda süt verimi  ve üreme parametleri üzerinde direkt etkiye sahiptir

 • Arzu edilen laktasyon pikine ulaşmayı sağlar.
 • Özel olarak düzenlenmiş enerji ve protein dengesi sayesinde süt verimini arttırır.
 • Sağlıklı, iri ve güçlü damızlıklar yetiştirilmesini sağlar.
 • Sağım döneminde oluşabilecek aşırı canlı ağırlık kaybını önler.
 • Yüksek enerji içeriğine sahip olduğu için arpa ve benzeri ham maddelerin  ayrıca kullanımını gerektirmez.
 •  Pelet olması nedeniyle kullanımı kolaydır, yemden yararlanmayı yükseltir ve yem israfını önler.
 • 8mm çapında pelet ve toz şeklindedir.
 • Bu ürünümüz 25 kg’lık çuvallar ve dökme şekilde satılmaktadır.