MHA Çevremiz
Dünyanın bize sunduğu kaynakları kullanırken özenli adımlar atmayı dünyaya, çevreye, insanlığa ve gelecek kuşaklara duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görmekteyiz.

Mustafa Hacıali İşletmeleri olarak,

Çevremizin bizim için önemi

Küresel ısınma, artan dünya popülasyonu ve doğal kaynakların hızla azalması durumu dünyamız için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Mustafa Hacıali İşletmeleri, faaliyetlerini gerçekleştirirken ‘’yenilenebilir enerji’’ , ‘’atık yönetimi’’ ve ‘’geri dönüşüm’’ kavramlarını uygulamayı öncelik haline getirmiştir. Şirketimiz bugün güneş panelleri projesi sayesinde faaliyetleri sonucunda çıkan CO2 salımını 20% azaltmayı başarmış, 2022 yılında ise 80%’e ulaşmayı hedeflemektedir. Kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreye duyarlılık anlayışının diğer bir yaklaşımının atık yönetimi ve geri dönüşümden geçtiğini bilen şirketimiz, 2022 yılında hayata geçmesi beklenen gübre tesisi projesi ile üretimlerimiz sonucunda ortaya çıkan ham gübrelerin işlenmesi ile organik gübre üretmeyi hedeflemektedir. Bu sayede söz konusu atıklar tarımda kullanılabilir hale getirilip,  hem çevreye hem ekonomiye pozitif katkıda bulunacaktır. 

Bunun yanı sıra, Mustafa Hacıali İşletmeleri, sektörlerinde kullandığı paketleme ambalajlarının geri dönüştürülmüş kağıt ve plastiklerden kullanılmış olmasına özen göstermektedir. Ayrıca sanayide kullanılan plastiklerin geri dönüştürülmesi için ayrı şirketler ile istişare şekilde çalışmaktadır. Şirketimiz geri dönüşümü artırmak adına çalışmalarını sürdürmektedir.