MHA Tesisler
Dünyanın bize sunduğu kaynakları kullanırken özenli adımlar atmayı dünyaya, çevreye, insanlığa ve gelecek kuşaklara duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görmekteyiz.

Mustafa Hacıali İşletmeleri olarak,

Firmamızın bizim için önemi

Mustafa Hacıali İşletmeleri bugün sahip olduğu ekonomik performansı elde edebilmek için kurumsal yönetimi içerisinde bazı doğruları benimseyerek ilerlemiştir. Bu doğrular transparanlık, çevreye, insana ve topluma sorumlu işletme anlayışı, dürüstlük ve izlenebilirlik gibi temel ilkelerden oluşmaktadır. Firmamız, aktif olduğu pazarlarda etik değerler doğrultusunda faaliyet göstermeyi ve faaliyetlerinden dolaylı ve/veya direkt yoldan etkilenen müşteri, iş ortakları, personel, toplum ve çevreyi düşünen bir kurumsal anlayış oluşturmayı ilke edinmiştir.