MHA Toplum2
Dünyanın bize sunduğu kaynakları kullanırken özenli adımlar atmayı dünyaya, çevreye, insanlığa ve gelecek kuşaklara duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görmekteyiz.

Mustafa Hacıali İşletmeleri olarak,

Toplumumuzun bizim için önemi

Mustafa Hacıali İşletmeleri olarak müşteri ve tüketicilerimizin  güvenliği ve sağlığı en büyük önceliğimizdir. Düzenli AR&GE yatırımları sayesinde, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda rekabette üstünlük yaratırken, müşteri memnuniyeti, gıda güvenilirliği, kalitesi ve çevre konularında hergün daha iyiye gidecek adımlar atılmaktadır. 

Şirketimiz hayvancılık ve tarımda sürdürülebilirlik yaratmak ve nitelikli miktarda gıda üretebilmek adına çevresel hassasiyetleri göz önünde bulundurarak, bu sektörlerdeki rantabiliteyi korumaya özen göstermektedir. Ayrıca söz konusu faaliyetler sırasında hayvan refahı anlayışını benimsemiş bir yönetim şekli ile yürütülmektedir. 

Ekonomik faaliyetlerin yanı sıra Mustafa Hacıali İşletmeleri başta SOS Çocuk Köyü olmak üzere yaptığı bağışlar ve ekonomik destek paketleri ile Kıbrıs Türk toplumuna katkı sağlamayı işletmesinin bir parçası olarak benimsemiştir.