MHA Yem Sanayi
2016 yılında kurulan Mustafa Hacıali Yem Sanayi, Kıbrıs’ın en büyük ve en modern sanayi kuruluşu olarak ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşamaktadır.

Mustafa Hacıali

Yem Sanayi

Mustafa Hacıali İşletmeleri piliç & yumurta üretim tesisleri ve büyükbaş-küçükbaş çiftlikleri yem ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ilk olarak 1979 yılında kendi yem üretim tesislerini kurmuştur. Artan yem talebi nedeniyle 2016 yılında Lefkoşa, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde Kıbrıs’ın en büyük sanayi fabrikası olan Mustafa Hacıali Yem Sanayii inşa edilmiştir.

Sağlık ve hijyen kurallarını benimseyerek yeni yem fabrikasında kurulan otomasyon sistemiyle yemler el değmeyen ortamda üretilmektedir. Sürmekte olan AR&GE sayesinde yem üretiminde en ideal rasyonlar sağlanarak, en kaliteli yemler imal edilmektedir. Yem fabrikasında pelet ve toz şeklinde olmak üzere iki cinste yem üretilmektedir.

Aylık Yem Üretimi Kapasiteleri

1 Ton
STOK
1 Ton
PELET YEM ÜRETİMİ
1 Ton
TOZ YEM ÜRETİMİ

MHA Yem Sanayi Ürünleri

Kazanım

Close-up view on bucket milking cows at the animal barn

Gelişmiş sindirim ve rumen stabilitesi

Artan süt üretimi ve canlı ağırlık kazancı 
Azalan fertilite sorunları ve artan reprodüksiyon kapasitesi

Gelişmiş deri, kıl ve tırnak dokusu

Hastalık ve enfeksiyonlara karşı daha yüksek vücut direnci
Artan süt kalitesi ve azalan mastitis vakaları
Yüksek kas kondisyonu
Daha kaliteli ve konsantre kolostrum (ağız sütü) elde edilmesi
Yem_ornekleri