MHA Şirketimiz
Dünyanın bize sunduğu kaynakları kullanırken özenli adımlar atmayı dünyaya, çevreye, insanlığa ve gelecek kuşaklara duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görmekteyiz.

SürdürebilirlikPersonelimiz

Mustafa Hacıali İşletmeleri olarak,

Personelimizin bizim için önemi

Mustafa Hacıali İşletmeleri işe alım, tazminat, performans yönetimi, iş eğitimi ve geliştirmeleri gibi tüm insan kaynakları prosedürlerini özenle, çalışan haklarını yüceltecek şekilde, hiçbir koşulda ayrımcılık yapılmaksızın yürütmektedir. Şirketimizde çalışanlarımıza güvenilir ve rahat bir çalışma ortamı sağlarken, şirket içi işe alımlarda cinsiyet, din, dil ve ırk ayrımcılığı yapılmamasına özen gösterilmektedir. 

İş sağlığı ve güvenliği başlığı altında tüm birim çalışanlarımız düzenli olarak bilgilendirilmekte ve olası iş kazalarını önlemek adına gerekli tüm adımlar titizlikle atılmaktadır.